Skip to content
Kezdőlap » Trianoni megemlékezések a kanadai magyar közösségekben

Trianoni megemlékezések a kanadai magyar közösségekben

Calgary – Boldizsár Botond

Calgaryban idén a megszokott módon zajlott a Trianoni megemlékezés. Először az emlékfánál helyeztük el az emlékezés virágait. Majd a helyi trianoni megemlékezés tematikája szerint  szórványban elő magyarok bemutatása következett. A 104. évforduló alkalmából a csángók életet ismerhette meg jobban az emlékező közönség.

Cambridge, Guelph és Kitchener – Czender Csilla és Sikentánc Szilveszter

2024. június 1-én rendezték meg a HungaroFest elnevezésű nagyszabású programot, amely az idei évben először, Toronto „szívében” a Yonge-Dundas Square-en valósulhatott meg. Az egész napos rendezvény kiemelkedő program eleme volt a Hungarian Echo című, több mint másfél órás néptánc előadás. A Nemzeti Összetartozás Napjához kötődően a műsor során az egész Kárpát-medence területének néptánc kultúráját igyekeztünk bemutatni, külön figyelmet szentelve a trianoni békediktátum által elcsatolt területek táncainak megjelenítésére. Az előadásban való részvételre a torontói Kodály, a hamiltoni Rozmaring és a kitcheneri Kossuth Néptáncegyüttesek kaptak felkérést. A műsor ötlete, a szervezés, koreografálás, rendezés és végül a rendkívül sikeres lebonyolítás Sikentánc Szilveszternek köszönhető.

 

Edmonton – Fábrik Eszter Dalma

Az edmontoni Szent Imre Katolikus Magyar Templom elé néhány éve ültetett „Nemzeti Összetartozás fája” mellett került sor a Trianoni megemlékezésre. Parti Margit szavalatával, a magyar és székely himnuszok  eléneklésével és imával emlékeztek az évforduló alkalmából.

Kelowna – László Karolina

Idén az Okanagani Magyar Ház Trianon-megemlékezésére egy ebédet követően került sor. A helyi közösség által jól ismert Pozsár Pali cigánypecsenyéjét fogyasztottuk gombaszósszal, levessel, tortával és dinnyével kiegészítve. Ezt követte a megható ünnepély, melynek végén ismét könnyes szemmel énekeltük a himnuszokat.

Montreal – Borgula Benedetta

Június 2-án ökumenikus istentisztelettel indult a nap az Első Magyar Református Egyháznál, ahol Molnár Áron lelkész imába foglalta az összetartozás fogalmát és azt, hogy magyarnak kell maradni minden körülmények között. A Kiscsillag és a Jubilate Zenekar közösen zenélt az istentisztelet után.

A program a templom kertjében folytatódott az Összetartozás fája körül.
A műsor a Szózat közös éneklésével indult, utána Molnár Áron lelkész rövid köszöntőt mondott majd énekében felcsendült a Csík Zenekar Hazám, hazám című dala is. Ezután Pritz Helga Katalin Főkonzul beszéde következett. Érsek Zita felolvasta Fenyvesi Lilla – Áruló Trianon című versét, majd Andrási Ágnes néni produkciója után záróbeszédet mondott Orbán Mihály atya. A megemlékezést ünnepi ebéd követte, majd vetítésre került sor, a Magyarságkutató intézet Trianon – a legsúlyosabb csapás egy ezer éves államra és a 100 év története című dokumentumfilmet vetítették le.

Nanaimo – Gáspár Roland

Az idei megemlékezés istentisztelettel vette kezdetét. Nt. Fábián Lajos lelkész úr celebrálta azt. Nagytiszteletű lelkész úr külön Trianon előadással is készült, majd Nagytiszteletű asszony egy korabeli nóta eléneklésével kedveskedett a közönségnek. Sorban utánuk következő előadásomban a világháború lezárásával kapcsolatos érdekes tényeket és évtizedek óta létező tévhiteket mutattam be a hallgatóságnak. Amellett beszéltem a „Vörös térkép (Carte Rouge) keletkezéséről és jelentőségének mibenlétéről.

A zárógondolatok az országhatárokon átívelő összetartozás és megmaradás üzenetét is hordozták. Úgy gondolom, hogy napjainkra Trianon emléke összekapcsolódik a nemzeti összetartozás érzésével és a jövőbe tekintés fontosságával is. Éppen ezért beszédemet Kölcsey Ferenc soraival zártam:

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

Ottawa – Hajzer Sándor

Idén az Ottawai Magyar Házban a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett rendezvény az Ottawai Tulipán Tánccsoport és az Ottawai Népzene iskola évzáró műsorával egybekötve zajlott. A műsorban minden korosztály szerepelt az ovisoktól kezdve egészen az idősebb korosztályig. Összefogásuknak egy hangulatos műsor lett az eredménye.

Toronto – Eck Bence Balázs

Kedd este, torontói idő szerint este 9 órakor meggyújtottuk az összetartozás tüzét, ami ezen a napon világszerte száz meg száz helyen lobbant fel a hazánk területén kívül élni kényszerülő magyarokért. A Szent Erzsébet Plébánián egy kisebb csoport néptánccal és néhány népdallal színesítette az emlékezést Rideg Tímea és Balogh Dávid néptáncoktatók közreműködésével. Az alkalom elején S.J. Forrai Tamás plébános mondott imát és Markocsány Gábor tartott rövid beszédet a konzulátus képviseletében.

Toronto – Guncz Nóra

Idén június 2-án ünnepeltük a Nemzeti Összetartozás napját, megemlékezvén a 104 évvel ezelőtt történt szomorú történelmi pillanatokról, amelyek során országunk elvesztette területének több mint kétharmadát.

A Magyar Diaszpóra Missziós Központban ünnepi istentisztelettel kezdődött a megemlékezés. Ahogy azt az istentisztelet mottója is jelölte „Leomlanak a falak”, Nt. Vass Zoltán, az Első Magyar Református Egyház lelkipásztora prédikációjában beszélt a magyarságra rákényszerített „falak”, új határok nehezen történő elfogadásáról, azokkal való együttélésről. Az Istentisztelet zárásának részeként elhangzott Szarka Tamás: Kézfogás című dala, amelyet Takács Katalin Barbara, Nagy Ákos és Guncz Nóra adtak elő.

Az előadás végeztével a Kopjafa megkoszorúzására került a sor. Koszorúval emlékeztek: a torontói Első Magyar Református Egyház, a Torontói Magyar Ház, a Felvidék és Palóc Egyesület, valamint a Magyarok Kanadáért Egyesület.

A megemlékezést követően a résztvevők egy sütemény és kávé elfogyasztása mellett beszélgethettek a múlt terhes eseményeiről.

Toronto – Rideg Tímea Bettina

Torontó belvárosában a HungaroFest egy fénypontja a három legnagyobb dél-ontáriói néptáncegyüttes közös műsora volt. A műsor a címadó „Hungarian Echo – Magyar visszhang” nevet kapta és Trianon emlékére készült. A különleges műsort a Kitchener-i Kossuth Táncegyüttes jelenlegi férfi oktatója Sikentáncz Szilveszter szerkesztette és rendezte, míg Rideg Tímea Bettina és Balog Dávid Attila, a hamiltoni és torontói együttesek oktatói, koreográfiai asszisztensként járultak hozzá a különleges eseményhez.

A műsorban mindhárom együttes bemutathatta az idei vagy előző évben megtanult táncainak és koreográfiáinak java részét. A Kossuth Táncegyüttes Senior csoportja Bácskai ugróssal, Rábaközi páros táncokkal és Györgyfalvi legényessel mutatkozott be, míg a Rozmaring Táncegyüttes Ifjúsági csoportja a Szentiványi és Mezőségi páros táncokból, valamint Magyarbődi karikázóból táplálkozó koreográfiáit mutatta be. A Kodály Együttes Senior csoportjától Kalotaszegi és Gömöri páros és férfi táncokat láthatott a közönség, illetve szintén a Kodály Együtteshez tartozó Junior csoport is részt vett a rendhagyó műsor létrehozásában Szatmári és Kalocsai koreográfiájuk előadásával.

Az együttesek táncoktatói Sikentáncz Szilveszter és Czender Csilla, a kitcheneri táncegyüttestől, valamint Balogh Dávid Attila és Rideg Tímea Bettina, a hamiltoni és torontói táncegyüttesek oktatói is megmutatkoztak, méghozzá a Kárpátalját idéző Viski táncok előadásával. A táncosok számára a zenét a Gyanta Banda szolgáltatta.

Vancouver – Barna Laura

Vancouverben idén június 2-án tartottuk a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezést.

A műsort Valentovics Péter konzul nyitotta meg, aki a trianoni békediktátum aláírásáról és következményeiről beszélt, majd a Forrás néptánccsoport adta elő legújabb györgyfalvi koreográfiáját. Ezután egy hosszabb előadás következett, melyben virtuálisan elutaztunk a határon túli magyar területekre, s megismertük történelmünk mely fontos eseményei és híres alakjai származnak az adott tájegységekről. Ezt az utazást a kifejezetten az Összetartozás napjára alakult kórusunk kísérte, mely a közösség tagjaiból állt össze, s az adott tájegységekhez tartozó legismertebb népdalokat énekelte el csellókísérettel. Végül meghallgathattunk egy verset a magyar nyelvről a Kálvin Magyar Iskola, egyet a kultúráról a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület és egyet az irodalomról a Vancouveri Magyar Színház képviseletében.

Érkezéskor a vendégek különböző színű papírokra, melyek különböző tájegységeket szimbolizálták, felírták a nevüket és születési városukat/falujukat. Ezeket utána emlékeztetőül felakaszthatták az Összetartozás fájára. A műsor végén a fát bemutattuk a résztvevőknek.

Windsor – Fegyveres-Fiskál Regő

Június elején a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájának a 104. évfordulójáról emlékeztünk meg. Minden magyar ember tudja milyen fájó szó is az, hogy Trianon.

Ezt a windsori magyarság is jól tudja, és nem is felejti, hiszen az itt élő magyarok többsége is a leszakított haza valamelyik részéről jött ide. Az idei megemlékezésnek a különlegességét egy emléktábla állítása adta. A Magyar Református Templom kertjében a 100. évforduló alkalmából ültetett Összetartozás fájának tövében helyeztük el a márványtáblát. Az alkotó Jan Czibor maga is Felvidékről származik. Az Istentisztelet után Lizik Zoltán püspök avatta fel az emléktáblát a gyülekezet tagjaival közösen egy kis ünnepi műsor keretében.

Megható megemlékezés volt, ahol hazafias versek/beszédek hangoztak el. A műsort a magyar és a székely himnusz közös eléneklése zárta. A megemlékezésnek magam is részese voltam. Boldog vagyok érte, felemelő érzés volt!

 

Kanadai KCSP ösztöndíjasok beszámolója, szerkesztette Gáspár Roland ösztöndíjas.