Kezdőlap » Hova indul az a vonat?

Hova indul az a vonat?

A  világ minden  magyar közösségében 2020 junius 4-e az  elszakadt magyar területeken élőkről,  a trianoni békeszerződés szégyenének 100-ik évfordulójáról, valamint a nemzeti összetartozás erejéről szólt. A kanadai diaszpórában mi is ennek jegyében terveztük a 2020 évi programjainkat, melyek közül a pandémia miatt keveset sikerült megvalósítani

Néptáncosaink, Kanadán keresztül,  évtizedek óta ápolják nemzeti értékeinket és féltve őrzött hagyományainkat. Vannak akik a magyar nyelvtudás  hiányában ebben a műfajban élik meg magyarságukat és ezzel táncosaink egy  összetartó egységet alkotnak. A néptánc szeretete egy elszakíthatatlan kötelék Kanadán keresztül, a tánc nyelvét arra használva, hogy megmutassuk  nemzeti érzéseinket és azt, hogy milyen erő rejtőzik ebben a művészeti ágban. Évek óta szerettünk volna egy olyan néptánc csoportot alakítani, ahol minden nagyobb kanadai városból a legtehetségesebb táncosok egy közös produkciót mutatnak be, együtt, egyszerre lépve a zenére, mintha egyszerre dobbanna a szív, ezzel is bizonyitva, hogy mennyi tehetséges és szorgalmas magyar fiatal van minden kanadai magyar közösségben.

“Hova indul az a vonat?”  címmel egy olyan táncjáték előadását terveztük, melynek koreográfiája külön erre az alkalomra készült, prózával, énekkel és természetesen tánccal. Az alkotók a Kanadai Magyar Diaszpóra tehetséges táncosai,  akiknek legöbbje Magyarországon tanulta a néptánc  alapjait neves mesterektől, illetve neves együttesek tagjaként.

A  szakmai segítséget magyarországi táncmávészek nyújtják. Az Összetartozás tánccsoport, harminc táncosból áll, akik Montreálból, Torontóbol, Hamiltonból, Edmontonból, Calgaryból, Kelownából és Vancouverből jöttek össze., hogy szívüket és tehetségüket egyaránt ebbe a produkcióba tegyék. A közös produkció, a szórakoztató értéke mellett,  lehetőséget nyújt ahhoz, hogy megmutassuk milyen  képzettek táncosaink, hogyan ápoljuk a kanadai diaszpórában évtizedek óta  magyar népi hagyományainkat és milyen az igazi kanadai magyar összetartás, hisz az utóbbi pár évben nem csak fellendült a kanadai diaszpóra magyarságának élete, de egységesen, megértésben együtt is tudunk dolgozni a sikerért, ezzel is példát mutatva minden magyar embernek bárhol is éljen a világon.

A produkció az 1848 Forradalom és Szabadságharc eseményeivel  kezdődik, majd  bemutatja  a magyar  nemzet többször hányatott sorsát,  Nagymagyarország szétszakadását, az elvándorlást, az 1956 -os Forradalom és Szabadságharc idején Észak-Amerikába menekült magyarság történetét napjainkig,  táncba, dalba foglalva egy órában.

1 kép: Nagymagyarországot megjelenítő színpadi kép, amikor felcsendül a (Boldog asszony anyánk) című dal ami a magyarság régi himnuszát idézi meg .

2 kép: Az ének után felcsendül egy körtánc nagymagyarország legkeletibb részéről Moldvából, ami a legrégebbi archaikus tánc formát példázza. 

3 kép: Nemzeti dal Petőfi Sándor legismertebb költeménye, amely az 1848–49-es Forradalom és Szabadságharc máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Mit kíván a magyar nemzet? Egyenlőség, Szabadság, Testvériség. A Férfiak gyönyörűen felöltözve Ritkamagyart táncolnak miközben éneklik a Nemzeti dalt.

4 kép: Fegyverropogást követően, a 13 Aradi vértanú színpadra formálva dalba öntve, majd a lányok sirató énekkel búcsúznak, ami egy lassú tánc kíséretében jelenik meg. Mezőségről.

5 kép: Ady Endre „Üzenet amerikai véreimhöz „irománya elhangzása után visszatér a Nagymagyarország térképét megjelenítő színpadi kép, ahol az elcsatolt országrészeket egy az oda jellemző Népviseletben öltözött pár jeleníti meg. Ezt követően egy fergeteges Szatmári tánc kíséretében zárul a kép.

6 kép: Tisztelt Nagykövet úr! című levél elhangzása után, ami egy bevándorlási kérelem a 40 es évekből, majd egy Gyimesi rövid tánc kíséretében lassú nehézkes, fáradt vonulás, zenére történő színpadi kép, alatta elhangzik „A hazát több módon lehet elveszíteni”, amiből egy fergeteges Forgatós tánc bontakozik ki .

 

fotó: Sefel Kati, Szabó László

7 kép: 1956 Forradalom és Szabadságharc és a Nagy Imre halálát felidéző szöveg amire az egész résztvevő bevonul és egy össztánccal zárja a jelenetet. Marosszéki.

8 kép: Egy kalotaszegi magyar érzelmű dal, ami egy szál hegedű, majd lassan beúszik a kíséret „Magyarország az én hazám nem Német” ami alatt elhangzik Török Elemér „Anyanyelvem te édes-keserű” verse, majd fergeteges legényes, csárdás és szapora zárja a műsort. Itt megjelenik a mai jólét, biztonság és a szabadság öröme. Örömtánc.

A műsort az adott jelenet, és kornak megfelelően háttérképek vetítésével színesítik az alkotók. 

Alkotók: Nagypál Anett, Kádár Ignác, a népművészet ifjú mestere  

Zenei szerkesztők: Kádár Ignac, Boda Gellért 

Művészeti vezető: Vörös Sándor

Díszlet: Opra Szabó Zsófia

Közreműködők:  Kanadai Összetartozás Táncegyüttes 

Zene: Zagyva Banda (Magyarország), Gyanta  (Toronto, Montreál)

Támogatók: Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Kanadai Magyar Kulturális Tanács, Magyarság Háza

premier  2022. február 12.