Skip to content
Kezdőlap » Most Játszanak a Szavak

Most Játszanak a Szavak

A “Most Játszanak a Szavak” nagysikerű pódium elõadásunk befejeztével szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek aki turnénk sikeréhez nagyban hozzájárult.

Először is köszönetünket fejezzük ki Szenthe Annának, a Diaszpóra Tanács Elnök asszonyának, aki a Kanadai Magyar Kulturális Tanács nevében támogatta  ezt az elõadás sorozatot. Köszönettel tartozunk Szabó László Elnök úrnak a Calgary Magyar Kultúr Egyesület vezetöjének segitségéért, valamint az Albertai Magyar Müvészeti és Hagyományõrzõ Alapítványnak – Hungarian Arts and Heritage Foundation of Alberta (HAHFA) közremüködéséért. Ezen szervezetek támogatása  nélkül nem jöhetett volna létre ez a szívet melengető elõadás sorozat.

Elsõ fellépésünk szervezését, Kelownában, Nagy István Elnök úr vállalta. Dombi Pál és László Karolina KCSP ösztöndíjas nyújtottak nagy segitséget a beszerelésben. Örömmel üdvözöltük a fantasztikus közönséget, akik között sok régi és új barátot fedeztünk fel. Köszönjük a megjelenést Móricz Lajosnak, Bréti Gergelynek  valamint a lelkes egybegyűltek minden tagjának akik közül páran 170 km-es sebességgel érkeztek meg az esõs hűvös idõ ellenére, hogy meghallgassák a műsort.

Következő állomásunkon, Vancouverben Vaskó Ágnes volt felejthetetlen szállásadónk. Ági, köszönet a csodálatos sétáért, a minden apró részletre kiterjedõ, melegszívü vendéglátásért, finom házi ételekért. A Magyar Házban Szamosközi Tünde és Párdányi Miklós, régi kedves ismeröseink és vendéglátóink fogadtak nagy szeretettel bennünket. A konyhában szorgoskodó hölgyek  pedig fantasztikus ünnepi ebédet  fõztek. Technikus Misi is megpróbált mindent megtenni az elõadás sikeréért. Öröm volt újra üdvözölni a KAMASZ-ról ismert Vancouver-i Magyar Szinház tagjait. Köszönet Molnár Lacinak és Csillának  a Vancouver-i Magyar Rádió felvételeiért, a lelkes közönségnek pedig a vastapsos búcsúztatóért.

Nanaimoban Paris Andrea Elnök asszony vállalta a költészet napjának megszervezését. Dévai Melinda, volt házigazdánk és csodálatosan figyelmes vendéglátónk. A konyhában, Németh Piroska, kitünö kukta segédjével készitette az ünnepi menüt, József Attila, Kedves Jocó címü verse alapján. Így részesültünk mindannyian a híres-nevezetes kuglerben. Jó volt újra látni a fantasztikus közönséget, a szálfa-egyenes soproni-nanaimoi erdészeket, és újból megkóstolni Horváth Marika páratlan pogácsáját. Köszönjük Gáspár Roland, KCSP ösztöndijasnak hogy az est lebonyolitását és a technikai részletek megoldását segítette. Mindenkinek nagy szeretettel és hálával tartozunk a felejthetetlen estért.

Calgaryben, a már 16-ik éve megrendezett Költészet Napi “Versünnep” keretében illesztettük be müsorunkat a turnéba és a Calgary Magyar Kultúrközpont programjába. Hagyomány       szerint, a Bethlen Gábor Magyar Iskola tanulói rendszeresen fellépnek ezen az alkalmon. Köszönetünket fejezzük ki Bakó Mária óvónõnek aki csodálatos szeretettel és türelemmel ké-sziti fel minden évben a kicsiket. Az iskolások, Magyarosi Eszter tanárnõ vezetésével Petõfi Sándor, Arany Lacinak címü versét adták elõ nagy átéléssel. Az estet Bezdek Éva tanárnõ, mint házigazda, ötletes és találó müsorvezetése tette hangulatossá, József Attiláról, a Költészet Napjáról és a mondókák, versek magyar nyelvünkben fontos helyet elfoglaló szerepéröl adott konferanszában.

Utolsó elõadásunk Edmontonban szintén nagy sikerrel zárult. Ezt a programot Vörös Sándor Elnök úr, az Edmontoni Magyar Kulturház nevében szervezte  a Református Templomban Paizs József tiszteletes úr tiszteletére tartott búcsú ebédnek és a Költészet Napjának összekap csolásával. Újfent köszönjük a megtisztelö felkérést.

Kedves ismeröseink, Berkes Zoltán professzor úr,  Toldi Éva korábbi Magyar Ház elnök, Hamrán Aurél  és Zsuzsa, cserkész parancsnokok mellett a közönség soraiban számos új barátra tettünk szert, látva a  lopva szem-csücsköket törölgetõ nézõket. Köszönjük a kedves vendéglátást, a finom ebédet, az elismerö szavakat és a nagy tapsot.

Úgy érezzük, hogy az öt elöadásból álló turné méltó megünneplése volt a Magyar Költészet Napjának. Reméljük, hogy ez az előadás sorozat felemelte, elgondolkodtatta a hallgatókat, és a gyerekeket pedig arra sarkallja majd, hogy a jövőben is tanulják, szeressék, tiszteljék és ápolják a magyar nyelvet.

 

Savanya István és Savanya, Várkonyi Eszter

Calgary 2024 április