Skip to content
Kezdőlap » A Magyar Diaszpóra Tanács XII. ülése Budapesten

A Magyar Diaszpóra Tanács XII. ülése Budapesten

Potápi Árpád János államtitkár szerint, a világban működő  már több mint száz non-profit szervezettel van a Nemzetpolitikai Államtitkárság  folyamatos kapcsolatban. A 12 éve alakult Magyar Diaszpóra Tanács ezeket a kapcsolatokat hivatott erősíteni.

Ebben az évben a Nemzetpolitika Nagyhetet november 15-én a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Szórvány-Diaszpóra munkacsoport ülésével az Országház, Tisza Kálmán termében kezdték a munkacsoport tagjai. Az ülés előtt 12:00-13:00 között állófogadás volt a résztvevőknek az Országház Gobelin termében. Az ülés programjában a munkacsoport a  Kárpát-medencei magyar szórvány népszámlálási adatait vizsgálta meg,  majd a diaszpóra demográfiai folyamatait  tárgyalta.

Este a meghívottakat az Európa  sétahajón látta vendégül a Magyar Kormány, ahol Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád Államtitkár köszöntötte Budapesten a 33 országból érkezett több, mint 90 meghívottat. Reggel a  Miniszterelnök Úr fogadta az MDT tagjait a Karmelita kolostorban. Itt szabadon, barátságos hangulatban vázolta fel Miniszterelnök Úr a Magyar Kormány álláspontját a háború és a migráns kérdéssel kapcsolatban, majd gazdasági helyzetről és az ország jövőjéről beszélt néhány szót. A kötetlen beszélgetéssé alakuló látogatást egy állófogadás, majd egy közös csoportkép zárta.

Az MDT plenaries ülésén szó volt a Hazaváró online felület beindításáról, leegyszerűsítve a hazatelepülők intézni való ügyeit.

Hazaváró web link

Ezután került sor a regionális ülésre és az elnökök megválasztására.

Kanadából 9 meghívott és 3 megfigyelő volt jelen. A meghívottak a következő szervezeteket képviselték:
Vancouver Magyar Ház – Csiszár Gergely
Calgary Magyar Ház – Szabó László
Edmonton Magyar Ház – Vörös Sándor
Saskatoon Magyar Ház – Fabian Hooper Erzsébet
Montreal Közös Bizottság – Paulusz Jeszika
Toronto Magyar Ház – Szalma Zsuzsanna
Niagara Árpád Ház – Szőke Margaret
Windsori Magyarok Szervezete – Huber Enikő
MDT kanadai regionális elnök, KMKT – Szenthe Anna

Megfigyelők:
Balla Sándor Üzleti Vállalkozók Szövetsége
Vaski Gábor KMOSZ, Extra Hungariam
Szenthe Sándor tb. konzul, volt MH elnök

Az MDT regionals elnökeit négy évre választották. Szeretettel gratulálunk a választott  elnököknek!
Szennyesy László Nyugat Europa
Pataki Ildiko Amerikai Egyesült Államok
Jankovics Carlos Dél Amerika
Marot Márta Ausztrália, Új Zéland, Dél Afrikai Unio
Szenthe Anna Kanada

A zárónyilatkozatban foglaltakkal a jelenlevők egyhangúlag egyetértettek. A fő pontok a következőkről szóltak:

 • A magyar nemzet minden tagjának közös érdeke a mielőbbi béke.
 • Szolidaritásukat fejezik ki kárpátaljai nemzettársaink iránt. Támogatják a magyar kormánynak
  Magyarország, a magyar nemzet békéje és a magyar családok biztonsága védelmében tett
  törekvéseit.
 • Örömüknek adnak hangot, hogy 2022-től újraindult a Kőrösi Csoma Sándor Program az északi
  félteke, majd 2023-tól a déli félteke országaiban is. Bíznak abban, hogy az ösztöndíjasok
  személyes jelenléte és szakmai segítsége által a diaszpóra magyarsága szervezeti élete tovább
  erősödik.
 • Üdvözlik a Nemzeti Virtuális Tér létrejöttét, valamint a diaszpórából hazatérőket segítő
  Hazaváró Programot, amely egyablakos ügyintézéssel segíti az adminisztratív lépéseket.
 • Köszönetüket fejezik ki a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója keretében, valamint a győri
  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával megvalósuló hatékony és innovatív
  együttműködésért, amely folyamatosan új elemekkel segíti a diaszpórában működő hétvégi
  magyar iskolák pedagógusainak munkáját. Elismerésüket fejezik ki a hétvégi magyar
  iskolákban zajló folyamatos és színvonalas szakmai munkáért. Örömmel vesznek részt a Pécsi
  Tudományegyetem Diaszpóra Hálózat Projektjében.
 • Üdvözlik az utóbbi években megalakult új iskolákat, a létrejött új online tan- és módszertani anyagokat.
 • Üdvözlik a 2021-ben indult Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működését.
 • A továbbiakban is fontosnak tartják a magyar diaszpóraszervezetekben aktív szerepet vállaló
  felnőtt fiatalok identitásának és egymás közti kapcsolatainak erősítését. Üdvözlik az Európai
  Magyar Ifjúsági Tanács működését.
 • Támogatják a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok közötti kapcsolatok
  elmélyítését és Magyarország kiemelt értékeinek megismerését szolgáló Diákok Határok
  Nélkül és a ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program folytatását.
  Reményüket fejezik ki, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által szervezett Diaszpóra
  Iskolatábor programja folytatódhat a magyar kormány támogatásával. A továbbiakban is
  kiemelten fontosnak tartják az egyházaknak az ifjúság nevelésében és a közösségek
  megtartásában végzett szolgálatát.
 • Üdvözlik a Rákóczi Szövetség szervezésében létrejövő, a diaszpórából résztvevő fiatalok
  táboroztatását.
 • A magyar nemzeti intézményrendszer megerősítése mellett az elmúlt 13 év
  nemzetpolitikájának egyik legfontosabb eredménye, hogy az élet minden területén erős
  közösségek jöttek létre az oktatás, a kultúra, a gazdaság, az egyház, a média és a sport területén.
  A felépített intézményi és közösségi hálózatok további erősítése mellett, ezeknek a
  közösségeknek az együttműködését segítve és támogatva javasolják, hogy 2024 az
  együttműködő nemzet éve legyen a nemzetpolitikában.
 • Megköszönik a Magyar Kormány kiszámítható és folyamatos támogatását.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkára bejelentette, hogy 2024-es év az „együttműködés éve”  lesz.

A 2023 évi kanadai programokat és a diaszpórában aktív szervezeteink munkáját az alábbi videóban foglaltuk össze.

Rádió interjú:

Kossuth Rádió Határok Nélkül (szerk. Bereki Anikó)

TV tudósítás az MDT XII üléséről:

Öt kontinens Duna Tv

Szenthe Anna
MDT kanadai regionális elnök