Pályázati felhívás magyarságismereti ösztöndíjra a 2018/2019-es tanévre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésekre nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2018/2019-es tanévre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2018/2019-es tanévre, a Kárpát-medencén kívül, nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára, állami ösztöndíjas MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSEKRE.

A magyar nyelvi és magyarságismereti képzés célja: a nyugati diaszpórában élő, magyar származású fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Külgazdasági és Külügyminisztériumban kerül sor, a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. felnőttképzési intézmény közreműködésével.
A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program a magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával és egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő, befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2018. szeptember–2019. június).

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

—  ingyenes képzés,

—  45.000 HUF/hó ösztöndíj,

—  térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban),

—  diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),

—  egészségbiztosítás.

A pályázót érintő költségek:

—  az utazás költségei,

—  az étkezés költségei,

—  nyelvvizsgadíj (kb. 25.000 HUF),

—  diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),

—  javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:

kb. 250 USD / hó,

—  tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,

—  regisztrációs díj (50 USD),

—  egy kötelező belföldi és egy kötelező erdélyi kirándulás költsége (600 USD).

A tervezett ösztöndíjas keretszám:   20 fő.

A pályázat beküldési határideje:   2018. május 31.

A Kiíró a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező. A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2018. június 15., amelyet követően 5 munkanapon belül a Kiíró értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázó – az elfogadásról szóló nyilatkozat megtétele után, 7 napon belül – köteles a kötelező kirándulások díját (600 USD) és a regisztrációs díjat (50 USD), összesen 650 USD-t egy összegben befizetni. A befizetés módja: személyes csekken (USA és Kanada) vagy banki átutalással. A csekket egyszerű légipostán a következő címre kell küldeni: Hungarian Scout Association in Exteris, 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435 – USA. Banki átutalás esetén a számlaadatok a következők: Hungarian Scout Association in Exteris; Wells Fargo Bank; ABA Routing #021200025; Account number: 7219453979; Swift code# WFBIUS6S; Bank address: Wells Fargo Bank, NA, 20 Mountainview Avenue, Wayne, NJ, Postal code 07470, USA.

Amennyiben a befizetés nem történik meg az ösztöndíj elfogadását követő 14 napon belül, a pályázó elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, és az ösztöndíj egy várólistára került pályázónak lesz felajánlva. Amennyiben a pályázó elfogadta az ösztöndíjat, és befizette a kötelező kirándulások díját, de azután mégis visszalép, 2018. augusztus 7. előtti visszalépés esetén a kirándulások összegének 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association (300 USD). A regisztrációs díj (50 USD) nem téríthető vissza. 2018. augusztus 7. utáni visszalépéskor már nincsen lehetőség visszatérítésre.

A pályázat menete:

1. Regisztráció

A pályázónak a pályázati időszakban regisztrálnia kell a Kiíró ügyfélkapu rendszerében a http://sao.bbi.hu/login/registration weboldalon.

A pályázó a regisztráció sikerességéről 1 napon belül visszaigazoló levelet kap a regisztrációkor megadott e-mail címére. Amennyiben ez a levél nem érkezik meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Bencsik Balázs nemzetközi oktatási főkoordinátorral, e-mail címe: balazs.bencsik@mfa.gov.hu!

2. Pályázati adatlap kitöltése

A sikeres regisztrációt követően jelentkezzen be a http://sao.bbi.hu/login oldalon a pályázati felületre.

https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-program-hungarian-language-and-hungarian-cultural-studies-programme-20182019

pályázati oldalról töltse le a pályázati adatlapot  (Microsoft Word dokumentum). A pályázati adatlapot elektronikusan (számítógéppel!) kell kitölteni!

3. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások:

– kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,

– kézzel írott önéletrajz,

– az útlevél másolata,

– tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,

– társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személy ajánlása.

4. A pályázati adatlap kinyomtatása és aláírása

A teljesen kitöltött és aláírt adatlapot kérjük szkennelni!

Az aláírt pályázati adatlap és a csatolandó mellékletek, igazolások szkennelt, elektronikus változatának feltöltése a https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-program-hungarian-language-and-hungarian-cultural-studies-programme-20182019 pályázati oldalon.

5. A pályázati adatlap és a csatolandó mellékletek, igazolások elektronikus változatának elküldése Némethy Kesserű Judit (e-mail cím: jn2@nyu.edu) és a Kiíró részére (e-mail cím: hungarologia@mfa.gov.hu).

Pályázati információkért keresse

a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget:

Dr. Némethy Kesserű Judit

E-mail: jn2@nyu.edu

Szórád Gábor

E-mail: gabona@aol.com

a Külgazdasági és Külügyminisztériumot:

Sasvári Tünde

E-mail: hungarologia@mfa.gov.hu

Technikai és egyéb segítség nyújtása a pályázat menetéhez és a Kiíró ügyfélkapu rendszerének (http://sao.bbi.hu) használatához: Bencsik Balázsnál, e-mail: balazs.bencsik@mfa.gov.hu

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2018. augusztus 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt.

__________________________________________________________________________________________

 

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Kiíró (http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapjáról.

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.