Nemzeti megmaradásunk biztos záloga a fiatalok támogatása

A 65 éves torontói Rákóczi Alapítvány idén megtartott hagyományos évi bálja kerek évfordulót is ünnepelt 2018. január 20-án: az immár történelmet teremtett  Magyarságismereti Mozgótábor, Diákok Határok Nélkül program 25. születésnapját. Az elegáns Rennaisance by the Creek pompás báltermébe pogácsával és pezsgővel fogadták az érkező vendégeket mosolygós, szolgálatkész fiatalok. Ezuton köszönetet érdemelnek a Kőrösi Csoma Program négy ösztöndíjasa és az Aykler cég alkalmazottai, akik együtt segítettek az est lebonyolításában.

A nyugati magyar diaszpóra egyik legtekintélyesebb és legnagyobb jelentőségű egyesülete, 1953-ban, a Rákóczi Szövetség néven indult, majd az Alapítvány nevet felvevő szervezet alapvető célkitűzése változatlanul a magyar ifjúság támogatása, különös hangsúlyt helyezve az elcsatolt területeken élő magyar fiatalok felkarolására.

Azért indították el az ösztöndíj programot is, hogy a határon túli, hátrányosabb anyagi körülmények között élő magyar fiatalok tovább tudjanak tanulni. Az utóbbi 15 év alatt étkeztetési programot is folytatnak Kárpátalján és Erdélyben.

A legelső résztvevők ma már felnőttek és a Rákóczi-családi kör büszke, tehetséges, fáradhatatlan szervezői, segítői az évente megismétlődő, életre szóló élménynek. Ez talán a legeslegnagyobb nyeresége ennek a programnak. Az, hogy sok-sok magyar fiatal átérzi azt a felemelő érzést, hogy nincsenek egyedül és vannak emberek a világban, akik törődnek sorsukkal.

Az idei bál fővédnökei között találjuk Kanada miniszterelnökét, Justin Trudeau-t, valamint Ontario tartomány miniszterelnökét, Kathleen Wynne-t. Mindketten levélben méltatták az Alapítvány sikertörténetét. A magyar kormányt dr. Ódor Bálint nagykövet és dr. Szabó Stefánia nagykövet-főkonzul képviselte, akik tolmácsolták a Nemzetpolitikai Államtitkárság elismerését és átadták az Államtitkárság oklevelét Ayklerné Papp Zsuzsának.

Üdvözlő beszédében Ayklerné Papp Zsuzsa kiemelte az Alapítvány fő tevékenységi mérföldköveit:

“Idén szervezzük a 25. Mozgótábort. Nyolcvan fiatallal kezdtük 1994-ben. Láttuk, hogy Kárpátalján mennyire elszigetelten élnek a fiatalok. Utazásról nem álmodhattak, Budapesten sohasem voltak, mert nem volt rá anyagi lehetőségük. Akkor döntöttük el a férjemmel, hogy megpróbáljuk, és néhány szervezet támogatásával elindult a tábor. 1995-ben már 130 fővel, öt országból érkeztek fiatalok. Minden évben kanadaiak is részt vesznek a táborban, és azt az összekovácsolódást, ami az alatt az idő alatt, amíg együtt vannak, mi csodának hívjuk.”

Erről a csodáról egy rövidfilmet is bemutattak, amelyet egy volt Rákóczis – most már filmrendező – Witek Ducki, állított össze erre az alkalomra. A mostani rövidfilm alkalmat nyújtott az egykori felvidéki résztvevőnek, Csadi Zoltán színész-rendezőnek – aki ma már a Mozgótábor magyarországi ügyintézője – elmondania mindazt, amit a fiatalok életében jelent a tábori együttlét. Szót kért a Torontóban élő Gáspár Tamás is, aki tábori élményeit így összegezte: “Még soha nem láttam olyan fiatalokat, akik annyira akartak múzeumba vagy templomba menni, mint a táborozó társaim. Ők ugyanis nem mindennapi fiatalok voltak. Mert nem tudták, hogy lesz-e a jövőben még alkalmuk eljönni ezekre a helyekre. Számomra a kárpát-medencei fiatalok voltak az igazi vonzóerő.”

Az est fénypontját idén is a Rákóczi-elismerések átadása jelentette. Elismerésben részesült Dr. Szabó Stefánia torontói magyar főkonzul, aki hosszú évek óta barátja és támogatója a Rákóczi Alapítványnak. Kanadai szolgálata idején hihetetlen energiával és odaadással erősítette a magyar szervezetek közötti kapcsolatokat, és mint a konzulok tanácsának elnöke mindent elkövetett, hogy a magyar kulturális és történelmi hagyományokkal megismertesse a más nemzetek hivatalos képviselőit is. Elismerésben részesült Reményi Michael, a Reményi House of Music tulajdonosa, aki folytatja a nagyapja által 1890-ben még Magyarországon alapított zeneszerszámokkal foglalkozó üzletét. A II. világháború után a vállalkozást államosították, ezért a család Kanadába költözött. Michael édesapja és nagybátyja az új hazában újraindította a családi vállalkozást, amelyet a harmadik nemzedék tagjaként Michael sikeresen folytat Torontóban.

A Szent Erzsébet Templom Scola Cantorum énekkarának elismerő diplomáját Oláh Imre karmester vette át azért a művészi tevékenységért, amely az egyetemes és a magyar zenei kultúrkincs tolmácsolását szolgálja.

Elismerésben részesült Bogyay Elemér 56-os veterán, aki évekig volt Kanadai Magyar Kultúrközpont elnöke.

A talpalávaló muzsikát Magyar Kálmán zenekara szolgáltatta változatos zenei számokkal gondoskodva a jó hangulatról. Változatlanul nagy sikert aratott a Kodály Táncegyüttes – ezúttal füzesi tánccal lepte meg a közönséget

Szerző: Dancs Rózsa

Fotó: Kralovánszky Balázs