Magyar gyökerek Saskatchewanban

Saskatchewan tartomány Kanada középső részén helyezkedik el. Számunkra talán legnagyobb különlegessége, hogy a 19. század végén ide érkeztek először magyar telepesek. Ahogy napról napra jobban megismerem ezt a vidéket, egyre lenyűgözőbbé válik, hogy az egykoron ide érkező magyarok milyen nagymértékben igyekeztek és mai is igyekeznek megőrizni kultúrájukat, anyanyelvüket és vallásukat ilyen távol az anyaországtól.

2019. március 10-én Saskatoonból hajnalban indultunk útnak a Saskatooni Magyar Egyesület elnökével és tagjaival, név szerint Alexandrovici Bottyán Évával, Fabian Hooper Elizabeth-tel valamint Schvarzkopf Évával, hogy ellátogassunk két, Kanadában az első magyarok által alapított településre. Az első úti célunk a Saskatoontól nagyjából 400 kilométerre található Békevár település volt. Békevár Kipling községben helyezkedik el.  Ezt a térséget a magyarok telepítették be már az 1898-as évektől kezdődően. A békevári református közösség számára kezdetben nem volt könnyű az élet, hiszen a tartományra különösen jellemző,  csontig hatoló hidegben kellett az érintetlen földet megművelniük. Ennek ellenére mégis erős magyar közösséget hoztak létre, melynek központjául 1911-ben megépítették Békeváron Kanada, első magyarok által épített református templomát. A mára már emlékműnek számító épület terveit, a debreceni református templom, valamint a nyugat-magyarországi jáki templom ihlette.

Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács Kanadai Regionális Elnöke és a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke egy igazán különleges eseményre invitált meg bennünket. Békeváron rendhagyó ünnepségre került sor, mivel március 10-én vasárnap  ennek a csodálatos építménynek a falain belül magyar istentiszteletet is hallhattak az egybegyűltek.
A különleges istentiszteletre Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára is ellátogatott Magyarországról. Továbbá az ünnepségen tiszteletét tette Ódor Bálint, Magyarország kanadai nagykövete; Szenthe Anna és férje, Szenthe Sándor, tiszteletbeli konzul, Gene Makowsky, a tartományi minisztérium, parkokért, kultúráért és sportért felelős minisztere és Steven Bonk tartományi mezőgazdasági miniszter, parlamenti képviselő.

A templom egyhamar megtelt magyar ősökkel rendelkező vendégekkel, akik nagy mosollyal és kedves szavakkal fogadták a távolról érkezőket. Az istentisztelet első felében a közösség tagjai angolul hallhatták a lelkész szavait, amelyeket gyönyörű egyházi énekekkel kísértek a hívők. Majd a Calgaryból érkezett, Nt. Bocskorás Enikő, református lelkésznek köszönhetően magyar istentiszteletre is sor került, melynek keretein belül egy magyar egyházi éneket és a magyar himnuszt is elénekelték a résztvevők. Igazán csodálatos pillanatoknak lehettem tanúja a Békevári templomban. Az emberek arcán látni lehetett, hogy milyen sokat jelent számukra, hogy magyar istentiszteleten vehetnek részt, még akkor is, ha már csak törve vagy egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet. Azokban a pillanatokban egyszerre volt ott a jelen, a múlt és a jövő a Békevári templomban.

Az istentiszteletet követően Ódor Bálint tiszteletét fejezte ki a jelenlevőknek, majd felkérte Latorcai Csabát ünnepi beszédének megtartására. Az államtitkár úr nagy örömmel köszöntötte az egybegyűlteket. Elismerését fejezte ki a közösségnek, hogy a mai napig hűek maradtak magyarságukhoz és elmondta, hogy a magyar kormány támogatással kívánja elősegíteni a békevári templom következő generációk számára történő megőrzését. Beszédében megemlékezett Szabó Jánosról is, akinek nevéhez fűződik Békevár alapítása, valamint kiemelte a 2011 óta működő Diaszpóra Tanács jelentőségét, melynek egyik eredményeképp 2013-ban elindulhatott a Kőrösi Csoma Sándor Program is.
Az istentiszteletet követően a helyi hagyományőrző körnek köszönhetően a résztvevők ebéden vettek részt Kiplingben, melyen hagyományos magyar ételekkel várták a vendégeket. Az ünnepségen jelen volt Steven Bonk felesége, Candace Bonk is. Candace lánykori neve Barta, édesanyja lánykori neve pedig Szakács, aki még férjével a Békevári templomban kötött házasságot, amelyet az ő szüleik kezeinek munkája épített. Candance Bonk édesapja magyarul mondott áldást az igazán finoman elkészített ételekért. Ott tartózkodásunkkor, akik csak tudtak, megszólaltak magyarul és azt is elmondták, hogy milyen büszkék származásukra. Nagyon nagy tisztelettel tartozunk ezeknek az embereknek, családjaiknak, őseiknek, hogy generációk óta őrzik kultúránkat Kanadában és továbbra is teszik ezt békességben és szeretetben.
Utunk második állomása az Esterhazytól 3 kilométerre található kaposvári magyar katolikus templom volt. Az egykoron két különálló település, Kaposvár és Esterhazy, mára közigazgatásilag egyesült és Esterhazy néven találhatjuk meg. Eszterházy Pál Oszkár segítségével 1886-ban 35 magyar család jutott földhöz ezen a területet, akik a Kaposvár nevet adták a településnek. Az itt élők 1906-ban egy kőtemplomot emeltek, amely ma a Kaposvár Történeti Terület és Szabadtéri Múzeum keretein belül látogatható. 2018-ban Ódor Bálint is tiszteletét tette Kaposváron és közbenjárásának köszönhetően Magyarország Kormánya  támogatást nyújtott a kaposvári templom további megőrzésének érdekében.

Igazán különleges érzés volt ezeken a településeken járni, tisztelettel gondolni az egykoron és a máig itt élő magyarokra. Bízom benne, hogy az utóbbi években elindult összefogásnak köszönhetően, még sok generáció tapasztalhatja meg ezeknek a közösségeknek, településeknek és épületeknek az értékét.

Viakter Olga, KCSP-ösztöndíjas