Interjú Szenthe Annával a kanadai Magyar Diaszpóra Tanács elnökével

A kanadai Magyar Diaszpóra Tanácsnak Szenthe  Anna  a megválasztott elnöke és megszűnt a korábbi társelnöki  kinevezés. A változás  mennyiben befolyásolja a feladatok teljesítését? 

– Először is szeretettel köszöntöm az olvasókat és köszönöm a lehetőséget az interjúra. Megemlíteném, hogy a társelnökség négy évvel ezelőtt azért jött létre, hogy az akkor még konkurensként működő két nagy kanadai ernyőszervezetnek mindkét részről legyen képviselete. Erre ma már nincs szükség, hisz a Diaszpóra Tanács és ezáltal a választott elnök minden kanadai magyar szervezetet, iskolát, cserkészetet képvisel, attól függetlenül, hogy tartoznak-e ernyőszervezethez. A Diaszpóra Tanács határozata volt, hogy egyénre szavazzunk és hagyjunk fel a társelnökséggel. Szerintem ez mindenképpen fejlődést mutat és azt igazolja, hogy a kanadai magyarságon belül nincsenek komoly ellentétek. Példának hoznám fel az Egyesült Államokat, ahol az ott működő regionális elnök ötvenkét tagállamot irányít. Gondolom erre hivatkozva nyugodtan mondhatjuk, hogy a tíz tartományt egy elnöknek nem okoz nehézséget képviselnie. Hogy mennyiben változott a feladatom? Nem sokban! Ugyanúgy végzem a munkám, mint eddig, most már figyelve arra, hogy minden szervezethez eljussanak az információk, minden szervezetet bevonjunk a diaszpóra programjaiba, hogy lehetőségük legyen eldönteni igénylik-e a magyar kormány támogatását. Ezzel gondolom nem árultam el titkot, hisz ha valaki még nem tudná, a Magyar Diaszpóra Tanács a jelenlegi kormány kezdeményezésére jött létre ahhoz, hogy a diaszpórában élő magyarokat összefogja, segítse az önkéntesek magyarságfenntartó, hagyományőrző  és kulturális munkáját, valamint  segítse megőrizni a magyar nyelvet a második, harmadik generációs gyermekek számára is. Persze az interneten ennél azért  pontosabb és hivatalosabban fogalmazásban is megtalálhatják az olvasók a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) célkitűzéseit.

– Minden jel arra utal, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén hatványozott figyelmet fordít  a diaszpórában élő magyarság sokrétű támogatása érdekében. Rendkívül pozitív  gyakorlatnak könyveljük el, hogy az elektromos médián keresztül szinte naponta értesülünk a kanadai magyarságot érintő pályázatokról, eseményekről, rendezvényekről. Mit tesz a magyar szervezetekkel történő még szorosabb kapcsolat kiépítése érdekében?

– A Nemzetpolitikai Államtitkárság, ahogy említette ebben az évben több, a diaszpórát érintő pályázatot, programot írt ki. Az ezekről kapott értesítéseket azonnal továbbítottam a kanadai szervezeteknek, akik azt hiszem lassan teljességgel szerepelnek az e-mail listámon. Mint a Diaszpóra Tanács kanadai elnöke van egy aktív Facebook oldalam, ahova szintén minden friss, a kanadai diaszpórát érintő hírt felteszek. Szerénység nélkül mondhatom, hogy munkám hatékonyságát az a nem hivatalos értesülés is igazolja, hogy a diaszpórából beérkező pályázatok száma összesen 240 volt, melyből a kanadai diaszpórából 60 kérelmet küldtek be. Szerencsés vagyok abban, hogy olyan egyetemi munkakörben dolgozom, ahol a „Social Media” és a Web-en való friss híradás  a munkám egyik része, így korosztályomtól egy kicsit eltérően elég „jó viszonyban vagyok” a számítógépekkel és azokkal a programokkal, melyek a fiatalabb generáció számára természetesek. Szerencsére az efféle kommunikációban nem kell másokra támaszkodnom,  így időben tudok hírt adni mindenről ami fontos a kanadai magyarok számára. A Kanadai Magyar Kulturális Tanács újonnan beindított weboldalához hasonlóan a Diaszpóra Tanács weboldalán is dolgozom.  Ezen a webfelületen nem csak kanadai szervezeteink munkájáról, rendezvényeiről számolok majd be, hanem főleg azokról a diaszpórát érintő programokról, támogatásokról adok  részletes információt amelyek a Diaszpóra Tanács és a kanadai magyar szervezetek, iskolák, templomok munkáját segítik majd.  A szoros kapcsolat persze nem csak az elektronikus felületeken való kommunikációt jelentik. Igyekszem személyes kapcsolatot tartani az egyes kanadai város vezetőivel, nagyobb szervezetek, helyi magyar házak  elnökeivel. Az év során ha tehetem,  több város nagyobb eseményén, programján személyesen is részt szeretnék venni. (Ehhez nagyban hozzá segítenek majd a Flair Airline Kanadán belüli olcsó, fapados járatai.)

– A Napjaink olvasóit szerfeletten érdekli, hogy valójában mi a tényleges célkitűzései, jövőbeni  tervei a kanadai Magyar Diaszpóra Tanácsnak. S nyilván az is közérdekű, hogy kérdéseikkel,  javaslataikkal pontosan  hova, milyen címre fordulhatnak.

– A kanadai Magyar Diaszpóra Tanács tervei természetesen szinkronban vannak a kormány diaszpórát érintő határozataival, programjaival. Az, hogy magyarságban és nem határokban gondolkozunk lehetőséget ad a kanadai magyar szervezetek közösségeinek megerősítésére, egy kanadai magyar egységben való gondolkodásra, közös programok lebonyolítására, és egy hatékonyabb, szakmailag jobban felkészült vezetésre. Valahol láttam egy szlogent, amit a világ magyarságára viszonyítva is igaznak találtam „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!”. Valahogy igy kell, hogy legyen, hisz minden magyar önkéntes munkája hozzáad valamit az egyetemes magyarsághoz, vagyis a magyar nemzethez, Magyarország sikeréhez.

Most fejeztem be a  2018/19 évi Körösi Csoma Program ösztöndíjasaira tartott igények felmérését.  Nem tudom el kell-e mondjam mi a KCSP program, hisz ezekkel az ösztöndíjas fiatalokkal az olvasók is találkozhattak már több éven keresztül.  Ez a program,  a Magyar Diaszpóra Tanács eddig egyik legsikeresebb programja. A Nemzetpolitikai Államtitkárság  ösztöndíjasokat küld magyar közösségekhez,  egy olyan kompetenciával, végzettséggel rendelkező fiatalt, aki a helyi közösség munkájához szakmai felkészültséggel segítséget nyújt. Például a KCSP program segítségével olyan közösségekben tudunk gyermekeket tanítani magyar nyelvre, ahol arra már a másod, harmad generációs önkéntesek nem vállalkoznak, hisz ők is törik a nyelvet. A KCSP beindítása óta programjaink színesebbek, gazdagabbak, intenzívebbek és természetesen jobban látogatottak, Ahogy azt az M1-esen adott interjúban is mondtam (video itt), ha eddig 40 km sebességgel haladt a kanadai magyarság, most 120-al száguldozunk és ez a  KCSP program beindítása mellett a pályázatoknak és természetesen a magyar kormány  támogatásának köszönhető. A kanadai Magyar Diaszpóra Tanácsnak,  mint olyannak, az MDT programjain kívül,  kevés teljes Kanadát átfogó programja van, de megemlíteném azért a Megavers a Diaszpórában versmondó versenyünket, amivel közel száz külhonban született magyar fiatalt mozgatunk meg évente, immár harmadik alkalommal. Ezek a fiatalok az internet segítségével youtube-ra feltöltött versmondással pályázhatnak, akik közül egy magyarországi szakmai zsűri, – Pozsgai Zsolt magyar író,  színház és filmrendező  vezetésével és népszerű színészek, televíziós személyiségek segítségével –  választja ki a nyerteseket. Egy 14 év feletti versenyzőnk a Szolnok Televízió Megavers versenyének elődöntőjében Skypen keresztül a Diaszpórát képviselve mérettetheti meg magát az óhaza fiataljai között. Ez nem csak minket tölt el büszkeséggel, de jó érzés látni otthon mennyire értékelik, ha egy Kanadában született fiatal  büszke magyarságára.

Akinek kérdése, javaslata van a  kanadai Diaszpóra Tanács munkájával kapcsolatban, az nyugodtan forduljon a helyi vezetőkhöz, akik tolmácsolják majd  nekem kérdéseiket, észrevételeiket, de közvetlen hozzám is fordulhatnak a diaszporakanadaielnok@gmail.com címen.

– S végül egy személyes kérdés. Köztudott, hogy az elnöki pozíció önkéntes szolgálatnak számít. Hogyan sikerül Szenthe Annának  e sokrétű, felelősségteljes, és nem utolsósorban  időigényes  feladatvállalást  a mindennapjaiba beilleszteni?

– Nem akarom a „zongoránál kezdeni”, de 1979-ben jöttünk férjemmel  Kanadába, azóta férjem is,  én is  többféle önkéntes  pozícióban dolgoztunk a  magyar kultúra ápolása érdekében.  Férjem Alberta tartomány tiszteletbeli konzulja és emellett az edmontoni  magyarház elnöke. Én még most is a helyi magyar magazin szerkesztője vagyok, bár az elmúlt években ehhez nagy segítséget nyújt az Edmontonban dolgozó KCSP ösztöndíjas.  Vezettem magyar rádiót, szerveztem jótékonysági bálokat, nemzeti ünnepi műsorokat, városi szintű magyar napokat, a mai napig is hivatalosan tolmácsolok, fordítok magyaroknak és tettem mind ezeket gyermeknevelés és karrier mellett. Azóta több minden megváltozott. Férjemmel felneveltük  Kanadában született lányunkat, akinek sikerein keresztül én is motiválódtam és aki mellesleg végzettségileg angol irodalmár, most újságíróként, szerkesztőként dolgozik egy helyi magazinnál és aki az angol irodalom szeretete mellett , büszkeségemre, tökéletesen beszél magyarul. Azóta felnőtt, egy éve férjhez ment, még unokán nem gondolkoznak, tehát addig míg nagyiként szükség lesz rám van időm.

Én 2010-ben az Alberta Tartományi Egyetemről mentem korai  nyugdíjba, – a korait bele kell tegyem a mondatba, mert tényleg aránylag fiatal voltam. Végzettségileg biológus vagyok, először kutató technológusként, később laborvezetőként dolgoztam, másodéves diákok laborgyakorlatát vezettem. Nyugdíjazás után dolgoztam a bevándorlási hivatalnak is, de aztán visszajöttem az egyetemre kutató adminisztrációs asszisztens vagyok egy genetikai csoportnál, ahol csak heti 28 órát dolgozom, így minden péntekem szabad, ami tökéletes arra, hogy ezt a felelőségteljes pozíciót elássam. Sokat segít az iPhone, mert egy-egy röpke SMS vagy Messenger üzenetet, egy gyors hívást akár Magyarországra  az Államtitkárságra, vagy Ottawába a Nagykövetségre  is megengedhetek napközben is. Így egy  azonnal felmerülő probléma megoldására  manapság pár perc is elegendő.

Kívánok minden magyar vezetőtársamnak, kitartást és további sikeres munkát. Kanadai magyar honfitársaimat pedig arra kérném, támogassák szervezeteinket azzal, hogy részt vesznek programjaikon, hisz Önök miatt áldozzuk szabadidőnket a magyar kultúra fenntartására, magyarságunk megtartására. Ezzel a Wass Albert idézettel búcsúzom az olvasóktól. „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen.”

Köszönöm az interjút. Még sok sikert kívánok!

Móricz Lajos, Napjaink kanadai magyar családi havilap